Apie mus

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ETNOKULTŪROS CENTRAS

ISTORIJA

Žemaičių krašto etnokultūros centras įsteigtas Šilutės r savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 218. Žemaičių krašto etnokultūros centras yra iš Šilutės r savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji ne pelno įstaiga, veikianti kultūros srityje ir viešai teikianti šios srities paslaugas visuomenės nariams. Centras gyvuoja 15 metų. Įstaigos buveinė : Pergalės a. 15 , Žemaičių Naumiestis , Šilutės r. Lietuvos Respublika.

MISIJA

Žemaičių krašto etnokultūros centras - saugojantis, puoselėjantis, tyrinėjantis, reprezentuojantis  ir propaguojantis Šilutės rajono žemaitiškojo krašto istorijos ir etninės kultūros vertybes, atskleidžiantis Mažosios Lietuvos ir Didžiosios Lietuvos paribio savitumus, žemaitišką žodį ir telkiantis bendram darbui menininkus, etnografus, kultūros darbuotojus, gaivinantis ir populiarinantis įvairias žemaičių krašto kultūra pagrįstas veiklos formas, organizuojantis projektinę- kultūrinę veiklą Žemaičių Naumiesčio, Gardamo seniūnijose.

VEIKLOS TERITORIJA

Žemaičių krašto etnokultūros centras veikia Žemaičių Naumiesčio, Gardamo seniūnijų teritorijose.

DARBUOTOJAI

Žemaičių krašto etnokultūros centre dirba keturi kultūros ir meno darbuotojai:

Direktorius - Valerijonas Krutikovas ,

Kultūrinės veiklos vadybininkė - Lina Balčiauskienė ,

Etnografė vadybininkė - Adma Baltutienė ,

Centre dirba vienas techninis darbuotojas

Pagalbinis darbininkas kūrikas - Viktorija Jurkšaitienė

UŽDAVINIAI

Žemaičių krašto etnokultūros centras saugoja ir puoselėja rajono žemaitiškojo krašto istoriją ir etninės kultūros vertybes. Propaguoja ir reprezentuoja rajono žemaitiškojo krašto istoriją ir kultūrą. Ugdo bendrąją visuomenės kultūrą. Organizuoja projektinę kultūros veiklą Žemaičių Naumiesčio, Gardamo seniūnijose. Kultūrinę veiklą per projektus centro kuruojamoje teritorijoje vykdo mėgėjų meno kolektyvai. Centras organizuoja valstybines šventes, svarbių datų paminėjimus, kalendorinių renginių ciklus.

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI

Žemaičių Naumiesčio moterų vokalinis ansamblis "Raskila"  vad. Valerijonas Krutikovas

Žemaičių Naumiesčio kaimiškosios muzikos kapela "Žaliakalnis" vad. Valerijonas Krutikovas

Žemaičių Naumiesčio mėgėjų teatras "Lamata" vad. Dalia Minkevičienė

Degučių kaimo folkloro kolektyvas 'Pilutė" vad. Adma Baltutienė
Informacija atnaujinta: 2016-07-13